DEPARTMENTAL COMMITTEES FOR 2018/2019 ACADEMIC YEAR

1. Postgraduate Committee
Prof. U.A. Onyechi             Chairman
Prof. E. K. Ngwu               Member
Prof. N. M. Nnam                   ‘’
Prof. V. N. Ibeanu        Seminar/Exam Co-ordinator
Prof. E. U. Madukwe              ‘’
Dr. N.O. Onuoha                     ‘’
Dr. J.U. Nwamarah                 ‘’
Dr. U.S. Onoja                          ‘’
Dr. J. N. Chikwendu                ‘’
Dr. G.T.O. Otitoju                     ‘’
Dr. R.N.B. Ayogu                Co-opted
Dr. E.A. Udenta                           ‘’
Dr. A. M. Okafor                         ‘’
Dr. S. N. Eze                                 ‘’

2. Research Grant and Proposal Committee:
Prof. N. M. Nnam                  Chairman
Prof. E.K. Ngwu                     Member
Prof. U.A. Onyechi                       ‘’
Prof. V.N. Ibeanu                        ‘’
Prof. E.U. Madukwe                    ‘’
Dr. N.O. Onuoha                          ‘’
Dr. S.U. Onoja                              ‘’
Dr. J.U. Nwamrah                       ‘’
Dr. J.N. Chikwendu                    ‘’
Dr. G. T. O. Otitoju                      ‘’
Dr. E. A. Udenta                           ‘’
Dr. A. M. Okafor                           ‘’
Mr. A. N. Maduforo                     ‘’
Mr. C. O. Anoshirike                    ‘’
Mr. O. F. Chukwuka                     ‘’
Mrs. C. E. Agbo                             ‘’
Miss. L. N. Nsofor                         ‘’
Miss. O. P. Umeakuka                  ‘’
3. Examination Committee:
Dr. A. M. Okafor             Chairman
Dr. R. N. B. Ayogu           Member
Mr. R. I. Edeh                        ‘’
Dr. I. C. AFiaenyi                  ‘’
Dr. P. N. Ani                           ‘’
Dr. S. N. Eze                           ‘’
Mr. A. N. Maduforo              ‘’
Mr. O. F. Chukwuka              ‘’
Mr. O. C. Anoshirike             ‘’
Mrs. E. P. Ezeja                      ‘’
Ms. D. L. Nsofor                     ‘’
Ms. C. G. Obasi                       ‘’

4. Time Table/Activities/Events Committee:
Dr. J. N. Chikwendu             Chairman
Dr. S.U. Onoja                        Member
Dr. G. T. O. Otitoju                     ‘’
Dr. N. P. Ani                                 ‘’
Mr. O. C. Anoshirike                   ‘’
Mr. O. F. Chukwuka                    ‘’
Mrs. E. P. Ezeja                            ‘’
Ms. C. V. Anidi                             ‘’
Mr. O. J. Okegbe                          ‘’
Ms. O. P. Umeakuka                   ‘’
Mrs. C. A. Odo                              ‘’
Mrs. A. I. Onwuchekwa              ‘’
Mrs. C. E. Asogwa                        ‘’

5. Scholarship Committee:
Prof. E. K. Ngwu            Chairman
Prof. N. M. Nnam          Member
Prof. U. A. Onyechi            ‘’
Dr. U. S. Onoja                    ‘’
Dr. J. U. Nwamarah           ‘’
Dr. N. O. Onuoha                ‘’
Dr. A. M. Okafor                  ‘’
Dr. S. N. Eze                         ‘’
Mrs. I. C. Afiaenyi               ‘’

6. Publication Committee
Prof. E.U. Madukwe        Chairman
Dr. J. N. Chikwendu        Member
Dr. G.T.O. Otitoju                 ‘’
Dr. A.M. Okafor                    ‘’
Mr. R. I. Edeh                        ‘’
Dr. S. N. Eze                           ‘’
Mr. A. N. Maduforo               ‘’
Mr. O. F. Chukwuka             ‘’
Ms. C. G. Obasi                       ‘’

7. Library Committee:
Mr. R. I. Edeh            Chairman
Dr. P.N. Ani                Member
Ms. C. A. Ugoka            ‘’
Ms. C. V. Anidi              ‘’
Ms. U. C. Zogini            ‘’
Ms. U. R. Onuoha         ‘’

8. Curriculum Committee:
Dr. U. S. Onoja              Chairman
Prof. N. M. Nnam         Member
Prof. U. A. Onyechi          ‘’
Prof. V.N. Ibeanu              ‘’
Prof. E. U. Madukwe        ‘’
Dr. N. O. Onuoha              ‘’
Dr. J. U. Nwamarah          ‘’
Dr. R. N. B. Ayogu             ‘’
Dr. E. A. Udenta                ‘’
Mr. A. N. Maduforo          ‘’
Ms. D. L. Nsofor                ‘’

9. Entrance/Admission Committee:
Prof. V. N. Ibeanu          Chairman
Prof. U. A. Onyechi        Member
Prof. E. K. Ngwu                 ‘’
Prof. V. N. Ibeanu               ‘’
Prof. E. U. Madukwe          ‘’
Dr. J. U. Nwamrah              ‘’
Dr. U. S. Onoja                     ‘’
Dr. R. N. B. Ayogu               ‘’
Mr. R. I. Edeh                       ‘’
Dr. I. C. Afiaenyi                  ‘’
Mr. O. C. Anoshirike           ‘’
Ms. D. L. Nsofor                   ‘’

10. Auxiliary Project Committee:
Dr. S. N. Eze                    Chairman
Dr. G.T.O. Ottitoju          Member
Mrs. E. P. Ezeja                      ‘’
Mrs. A. M. Okafor                  ‘’
Mr. O. F. Chukwuka               ‘’
Mr. O. J. Okegbe                      ‘’
Ms. U. R. Onuoha                    ‘’
Ms. C. V. Anidi                          ‘’

11. Farm Development Committee:
Dr. I.C. Afiaenyi                      Chairman
Dr. R. N.B. Ayogu                   Member
Mr. M. S. Chukwu                          ‘’
Mrs. N. C. Eberechukwuepoh      ‘’
Ms. U. C. Zogini                              ‘’
Mr. O. J. Okegbe                             ‘’
Ms. O. J. Inya-Osu                          ‘’

12. SIWESS Committee:
Dr. N.O Onuoha                  Chairman
Mrs. P.N. Ani                        Member
Dr. G. T.O. Otitoju                    ‘’
Mr.O.C. Anoshirike                  ‘’
Mr. O. C. Chukwuka                 ‘’
Mr. R.I. Edeh                             ‘’
Mr. U. M. Eze                             ‘’

13. Seminar Committee:
Dr. J. U. Nwamrah               Chairman/Co-ordinator
Prof. E. U. Madukwe             Member
Dr. G. T. O. Otitoju                     ‘’
Dr. E. A. Udenta                          ‘’
Dr. A.M. Okafor                           ‘’
Dr. S.N. Eze                                  ‘’
Mr. A. N. Maduforo                    ‘’
Mrs. E. P. Ezeja                            ‘’
Ms. D. L. Nsofor                           ‘’
Ms. U. R. Onuoha                         ‘’

14. Food Project Committee:
Dr. N.O. Onuoha               Chairman
Prof. V. N. Ibeanu              Member
Miss. D.L. Nsofor                    ‘’
Mrs. O.P. Umeakuka              ‘’
Mrs. C. E. Agbo                        ‘’
Mrs. C. F. I. Onyeukwu           ‘’
Mr. U. M. Eze                            ‘’
Mrs. L. N. Ngozi                        ‘’
Mrs. M. C. O. Iroegbu               ‘’
Mr. O. C. Anoshirike                 ‘’
Ms. C. G. Obasi                          ‘’
Ms. C. V. Anidi                           ‘’
Ms. O. J. Inya-Osu                     ‘’
Ms. C. E. Arene                           ‘’

15. Welfare Committee
Dr. P.N. Ani                   Chairman
Dr. E. A. Udenta                   ‘’
Mr. A. M. Maduforo             ‘’
Mr. M. S. Chukwu                 ‘’
Ms. O. P. Umeakuka             ‘’
Mrs. M. C. O. Iroegbu           ‘’
Mrs. C. F. I. Onyeukwu         ‘’
Ms. U. C. Zogini                      ‘’

16. Environmental/Sanitation/Repairs Committee
Mr. M.S. Chukwu                 Chairman
Mr. R. I. Edeh                       Member
Mr. A. N. Maduforo                   ‘’
Mr. O. C. Anoshirike                  ‘’
Mr. O. F. Chukwuka                   ‘’
Mr. O. J. Okegbe                         ‘’
Ms. A. I. Onwuchekwa                ‘’
Mrs. L. N. Ngozi                           ‘’
Ms. U. C. Zogini                            ‘’
Mr. U. M. Eze                                ‘’
Mrs. E. A. Ifediegwu                      ‘’

17. Tenders Board
Prof. U. A. Onyechi              Chairman
Prof. N.M. Nnam                  Member
Prof. E.K. Ngwu                           ‘’
Prof. E.U. Madukwe                   ‘’
Prof. V. N. Ibeanu                        ‘’
Dr. U. S. Onoja                              ‘’
Dr. R. N. B. Ayogu                         ‘’
Mr. M. S. Chukwu                          ‘’
18. Finance Board
Dr. R. N. B. Ayogu                    Chairman
Dr. J. U. Nwamrah                         ‘’
Mr. O. C. Anoshirike                       ‘’
Ms. D. L. Nsofor                              ”

19. Student Staff Advisory Board
Dr. E. A. Udenta              Chairman
Mr. O. C. Anoshirike              ‘’

20. Laboratory Analysis
Mr. R. I. Ede                     Chairman
Ms. A. I. Onwuchekwa           ‘’
Ms. O. J. Inya-Osu                  ‘’
Mr. O. J. Okegbe                     ‘’

21. Undergraduate/Oral Examination Committee
Mr. A. N. Maduforo        Chairman
Mr. O. C. Anoshirike       Member
Mr. O. F. Chukwuka             ‘’
Mr. O. J. Okegbe                    ‘’
Mrs. C. E. Agbo                       ‘’
Ms. C. V. Anidi                        ‘’

22. ICT Committee
Mr. A. N. Maduforo            Chairman
Mr. O. C. Anoshirike           Member
Mr. O. F. Chukwuka                  ‘’
Mr. O. J. Okegbe                        ‘’
Ms. O. J. Inya-Osu                      ‘’
Ms. A. I. Onwuchekwa               ‘’

23. Appraisal Committee
Prof. U. A. Onyechi               Chairman
Prof. N. M. Nnam                        ‘’
Prof. E. K. Ngwu                          ‘’
Prof. V. N. Nnam                          ‘’
Prof. E. U. Madukwe                     ‘’
Dr. N. O. onuoha                            ‘’
Dr. U. S. Onoja                                ‘’
Prof. U. A. Onyechi
Head of Department